Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Wml - konwersja dokumentow WML (web markup language) z/do
    plikow PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ulatwienie tlumacze (oraz,
    co ciekawsze, zarzdzania tlumaczeniami) przy uyciu narzdzi gettext w
    tych obszarach, gdzie nie byly uywane, jak na przyklad w obszarze
    dokumentacji.

    Locale::Po4a::XML jest modulem ulatwiajcym tlumaczenie dokumentow WML
    do innych jzykow [uywanych przez ludzi]. Prosz nie myli WML, o ktory tu
    jest mowa (web markup language) z tandetnym WAP-em uywanym w telefonach
    komorkowych.

    Prosz zauway, e ten modul zaley od modulu Locale::Po4a::Xhtml, ktory z
    kolei zaley od Locale::Po4a::Xml. Oznacza to, e zaklada si, e wszystkie
    znaczniki wyrae stron web uywaj skladni XHTML.

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODU/L

    BRAK.

STATUS MODU/LU

    Modul ten dziala dla niektorych prostych dokumentow, chocia wci jest
    jeszcze nowy. Obecnie najwikszym problemem modulu jest
    najprawdopodobniej brak obslugi dokumentow zawierajcych wlczane
    znaczniki nie-XML-owe, takie jak<email "bla@przyklad.org">, ktore czsto
    s definiowane w WML-u. Zostanie to ulepszone w kolejnych wersjach
    modulu.

AUTORZY

    Martin Quinson (mquinson#debian.org)
    Noriada Kobayashi <nori1@dolphin.c.u-tokyo.ac.jp>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2005 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; mona go redystrybuowa i/lub
    modyfikowa zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).