Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Xhtml - konwersja dokumentow XHTML z/do plikow PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ulatwienie tlumacze (oraz,
    co ciekawsze, zarzdzania tlumaczeniami) przy uyciu narzdzi gettext w
    tych obszarach, gdzie nie byly uywane, jak na przyklad w obszarze
    dokumentacji.

    Locale::Po4a::Xhtml jest modulem ulatwiajcym tlumaczenie dokumentow w
    formacie XHTML do innych jzykow [uywanych przez ludzi].

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODU/L

    Opcje tego modulu:

    includessi[=rootpath]
      Wlcza pliki okrelone przez element "include" SSI (Server Side
      Includes) (np. <!--#include virtual="/foo/bar.html" -->).

      Uwaga: Powinno si uywa tej opcji tylko dla plikow statycznych.

      Mona poda dodatkowy parametr rootpath, okrelajcy ciek bazow, w
      ktorej bd poszukiwane pliki dolczane za pomoc atrybutu virtual.

STATUS MODU/LU

    Ten modul jest w pelni funkcjonalny, poniewa polega ma module
    Locale::Po4a::Xml. Definiuje tylko elementy i atrybuty do tlumaczenia.

    "U mnie to dziala", co oznacza, e z sukcesem tego uywam na mojej
    osobistej stronie www. Jednake, prosz da mi zna, jeli co nie dziala u
    Ciebie. W szczegolnoci tabele nie s w aden sposob przetestowane, gdy
    ich nie uywamy.

ZOBACZ TAKE

    po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm).

AUTORZY

    Yves Rutschle <po4a@rutschle.net>
    Nicolas Francois <nicolas.francois@centraliens.net>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright (c) 2004 by Yves Rutschle <po4a@rutschle.net>
    Copyright (c) 2007-2008 by Nicolas Francois <nicolas.francois@centraliens.net>

    Program jest wolnym oprogramowaniem; mona go redystrybuowa i/lub
    modyfikowa zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).