Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    MB_CUR_MAX - maksymalna dlugo wielobajtowego znaku w aktualnym locale

SK/LADNIA

    #include <stdlib.h>

OPIS

    Makro MB_CUR_MAX definiuje wyraenie calkowite udostpniajce maksymaln
    liczb bajtow wymagan dla reprezentacji pojedynczego szerokiego znaku w
    aktualnym locale Zaley ono od locale, wic nie jest stal podczas
    kompilacji.

WARTO ZWRACANA

    Warto calkowita >= 1 i <= MB_LEN_MAX. Warto 1 oznacza znaki zakodowane
    tradycyjnie, 8-bitowo.

ZGODNE Z

    ANSI C, POSIX.1

ZOBACZ TAKE

    MB_LEN_MAX(3), mblen(3), mbtowc(3), mbstowcs(3), wctomb(3), wcstombs(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.