Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    __setfpucw - zmiana slowa kontrolnego koprocesora w architekturze i386
    (przestarzale)

SK/LADNIA

    #include <i386/fpu_control.h>

    void __setfpucw((unsigned short) slowo_kontrolne);

OPIS

    Funkcja __setfpucw() wpisuje slowo_kontrolne do rejestrow fpu (floating
    point unit - jednostki zmiennoprzecinkowej) w architekturze i386. Slowo
    to bylo uywane do zmiany dokladnoci zmiennoprzecinkowej, zaokrglania
    oraz wyjtkow zmiennoprzecinkowych.

PRZYK/LAD

    __setfpucw(0x1372)

    ustawia slowo koprocesora w architekturze i386 na
      - rozszerzon dokladno
      - zaokrglanie do najbliszego
      - wyjtki podczas przepelnienia, dzielenia przez zero oraz gdy warto
    nie jest liczb

DOSTPNO

    W glibc 2.1 ta funkcja ju nie istnieje. Dostpne s nowe funkcje zgodne z
    ISO C99 o prototyoach w /usr/include/fenv.h, takie jak fegetround,
    fesetround, sluce do ustawiania trybow zaokrglania koprocesora; takie
    jak fegetenv, feholdexcept, fesetenv, feupdateenv sluce do ustawiania
    rodowiska  zmiennoprzecinkowego;   takie   jak   feclearexcept,
    fegetexceptflag, feraiseexcept, fesetexceptflag, fetestexcept, sluce do
    obslugi wyjtkow zmiennoprzecinkowych.

    Jeli mimo wszystko potrzebny jest bezporedni dostp do slowa kontrolnego
    FPU, mona posluy si zdefiniowanymi w /usr/include/fpu_control.h makrami
    _FPU_GETCW i _FPU_SETCW.

ZOBACZ TAKE

    feclearexcept(3)
    /usr/include/i386/fpu_control.h

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.