Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    abort - awaryjne zakoczenie programu

SK/LADNIA

    #include <stdlib.h>

    void abort(void);

OPIS

    Funkcja abort() powoduje awaryjne (abnormal) zakoczenie programu, chyba
    e przechwycono sygnal SIGABORT a podprogram obslugujcy ten sygnal nie
    powroci. Jeli funkcja abort() spowoduje zakoczenie programu, wszystkie
    otwarte strumienie s zamykane i wyproniane s ich bufory.

    Jeli sygnal SIGABRT jest blokowany lub ignorowany, funkcja abort() i
    tak zadziala.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja abort() jest funkcj bez powrotu.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899 (C99)

ZOBACZ TAKE

    sigaction(2), exit(3), raise(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.