Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    asinh, asinhf, asinhl - funkcja odwrotna do sinusa hiperbolicznego

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double asinh(double x);

    float asinhf(float x);

    long double asinhl(long double x);

OPIS

    Funkcja asinh() oblicza funkcj odwrotn do sinusa hiperbolicznego dla x,
    to znaczy warto, dla ktorej sinus hiperboliczny wynosi x.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899.  Warianty float i long double s
    wymagane przez C99

ZOBACZ TAKE

    acosh(3), atanh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2002-07-27             ASINH(3)