Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    atof - przeksztalcenie lacucha na double

SK/LADNIA

    #include <stdlib.h>

    double atof(const char *nptr);

OPIS

    Funkcja atof() przeksztalca lacuch wskazywany przez nptr na double.
    Dziala to tak samo, jak

       strtod(nptr, (char **)NULL);

    z tym wyjtkiem, e atof() nie wykrywa bldow.

WARTO ZWRACANA

    Zwracany jest wynik przeksztalcenia.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKE

    atoi(3), atol(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.