Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    atoi, atol, atoll, atoq - przeksztalcenie lacucha na warto calkowit

SK/LADNIA

    #include <stdlib.h>

    int atoi(const char *nptr);
    long atol(const char *nptr);
    long long atoll(const char *nptr);
    long long atoq(const char *nptr);

OPIS

    Funkcja atoi() przeksztalca pocztkow cz lacucha wskazywanego przez nptr
    na int. Dziala tak samo, jak

       strtol(nptr, (char **)NULL, 10);

    z wyjtkiem tego, e atoi() nie wykrywa bldow.

    Funkcje atol() i atoll() zachowuj si tak samo, jak atoi, z tym
    wyjtkiem, e przeksztalcaj pocztkow cz przekazanego im lacucha na - w
    zalenoci od typu zwracanego przez te funkcje - odpowiednio long oraz
    long long. atoq() jest przestarzal nazw dla atoll().

WARTO ZWRACANA

    Zwracany jest wynik przeksztalcenia.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX.1, BSD 4.3, ISO/IEC 9899. ISO/IEC 9899:1990 (C89) i
    POSIX.1 (edycja z 1996r.) zawieraj tylko funkcje atoi() i atol(); C99
    dodaje funkcje atoll().

UWAGI

    Niestandardowa funkcja atoq() nie wystpuje w libc 4.6.27 i glibc 2, ale
    jest obecna w libc5 i libc 4.7 (chocia tylko jako funkcja wlczana
    (inline) w <stdlib.h> a do libc 5.4.44). Funkcja atoll() wystpuje w
    glibc 2 od wersji 2.0.2, ale ma jej w libc4 i libc5.

ZOBACZ TAKE

    atof(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.