Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    bcmp - porownanie cigow bajtow

SK/LADNIA

    #include <strings.h>

    int bcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);

OPIS

    Funkcja bcmp() porownuje dwa cigi bajtow s1 i s2 kady o dlugoci n
    bajtow. Jeli s one identyczne, a w szczegolnoci gdy n wynosi zero,
    bcmp() zwraca 0. W przeciwnym razie zwraca wynik rony od zera.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja bcmp() zwraca 0 jeli lacuchy s identyczne, w przeciwnym wypadku
    zwraca wynik rony od zera.

ZGODNE Z

    4.3BSD. Uywanie tej funkcji nie jest zalecane -- w nowych programach
    lepiej uy memcmp.

ZOBACZ TAKE

    memcmp(3),  strcasecmp(3),  strcmp(3),  strcoll(3),  strncmp(3),
    strncasecmp(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.