Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    bcopy - kopiowanie cigu bajtow

SK/LADNIA

    #include <strings.h>

    void bcopy(const void *src, void *dest, size_t n);

OPIS

    Funkcja bcopy() kopiuje pierwsze n bajtow src do dest. Kopiowanie jest
    poprawne nawet gdy oba obszary si pokrywaj.

WARTO ZWRACANA

    Brak.

ZGODNE Z

    BSD 4.3. Uywanie tej funkcji nie jest zalecane -- w nowych programach
    lepiej uy memcpy. Naley zauway, e kolejno pierwszych dwoch pparametrow
    w memcpy jest odwrotna.

ZOBACZ TAKE

    memccpy(3), memcpy(3), memmove(3), strcpy(3), strncpy(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.