Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    bindresvport - polczenie gniazda z uprzywilejowanym portem IP

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <netinet/in.h>

    int bindresvport(sd, sin)
    int sd;
    struct sockaddr_in *sin;

OPIS

    bindresvport() sluy do lczenia deskryptora gniazda z uprzywilejowanym
    portem IP, to znaczy z portem o numerze z zakresu 0-1023.  Funkcja ta
    zwraca 0, gdy zakoczy si pomylnie, a w przeciwnym przypadku zwraca -1 i
    ustawia errno, aby odzwierciedli przyczyn bldu.

    Jedynie root moe wykona polczenie z uprzywilejowanym portem; wywolanie
    tej funkcji dla innych uytkownikow zawiedzie.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1987-11-22          BINDRESVPORT(3)