Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    bcmp, bcopy, bzero, memccpy, memchr, memcmp, memcpy, memfrob, memmem,
    memmove, memset - operacje na lacuchach bajtow

SK/LADNIA

    #include <string.h>

    int bcmp(const void *s1, const void *s2, int n);

    void bcopy(const void *src, void *dest, int n);

    void bzero(void *s, int n);

    void *memccpy(void *dest, const void *src, int c, size_t n);

    void *memchr(const void *s, int c, size_t n);

    int memcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);

    void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t n);

    void *memfrob(void *s, size_t n);

    void *memmem(const void *needle, size_t needlelen,
       const void *haystack, size_t haystacklen);

    void *memmove(void *dest, const void *src, size_t n);

    void *memset(void *s, int c, size_t n);

OPIS

    Funkcje lacuchowe operuj na lacuchach bajtow nie zakoczonych znakiem
    NUL.  Opisy  poszczegolnych funkcji znajduj si na ich stronach
    podrcznika man.

ZOBACZ TAKE

    bcmp(3), bcopy(3),  bzero(3),  memccpy(3),  memchr(3),  memcmp(3),
    memcpy(3), memfrob(3), memmem(3), memmove(3), memset(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.