Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    btowc - przeksztalca znak jednobajtowy na znak szeroki

SK/LADNIA

    #include <wchar.h>

    wint_t btowc(int c);

OPIS

    Funkcja btowc przeksztalca c, interpretowane jako wielobajtowy cig o
    dlugoci 1, zaczynajc w pocztkowym stanie przesunicia,  na  znak
    wielobajtowy i zwraca ten znak. Jeli c jest rowne EOF lub nie jest
    poprawnym cigiem wielobajtowym o dlugoci 1, funkcja btowc zwraca WEOF.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja btowc zwraca szeroki znak bdcy wynikiem  przeksztalcenia
    pojedynczego bajtu c. Jeli c jest rowne EOF lub nie jest poprawnym
    cigiem wielobajtowym o dlugoci 1, funkcja zwraca WEOF.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAKE

    mbtowc(3)

UWAGI

    Zachowanie btowc zaley od kategorii LC_CTYPE biecego locale.

    Tej funkcji nie naley nigdy uywa. Nie dziala ona  dla  kodowa
    posiadajcych stan, a take niepotrzebnie traktuje pojedyncze bajty
    inaczej ni cigi wielobajtowe. Zamiast niej, naley korzysta z funkcji
    mbtowc.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.