Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    cacos, cacosf, cacosl - arcus cosinus liczb zespolonych

SK/LADNIA

    #include <complex.h>

    double complex cacos(double complex z);
    float complex cacosf(float complex z);
    long double complex cacosl(long double complex z);

    Prosz linkowa z -lm.

OPIS

    Funkcja cacos() oblicza acos liczb zespolonych. Jeeli y = cacos(z), to
    z = ccos(y). Cz rzeczywista y jest wybierana z przedzialu [0,pi]

    Tosamo: cacos(z) = -i clog(z+csqrt(z*z-1)).

ZGODNE Z

    C99

ZOBACZ TAKE

    ccos(3), clog(3), complex(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2002-07-28             CACOS(3)