Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    canonicalize_file_name - zwraca kanoniczn nazw pliku

SK/LADNIA

    #define _GNU_SOURCE
    #include <stdlib.h>

    char *canonicalize_file_name (const char *cieka);

OPIS

    Wywolanie canonicalize_file_name(cieka) jest odpowiednikiem wywolania
    realpath(cieka, NULL).

ZGODNE Z

    Funkcja jest rozszerzeniem GNU.

ZOBACZ TAKE

    realpath(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.