Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    cbrt - pierwiastek szecienny

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double cbrt(double x);

OPIS

    Funkcja cbrt() zwraca pierwiastek szecienny liczby x. Ta funkcja nie
    moe zawie, kada przedstawialna liczba rzeczywista  posiada  swoj
    rzeczywisty pierwiastek szecienny jako przedstawialn liczb rzeczywist.

ZGODNE Z

    Funkcja cbrt jest rozszerzeniem GNU.

ZOBACZ TAKE

    sqrt(3), pow(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1995-09-16              CBRT(3)