Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    ccosh, ccoshf, ccoshl - cosinus hiperboliczny liczb zespolonych

SK/LADNIA

    #include <complex.h>

    double complex ccosh(double complex z);
    float complex ccoshf(float complex z);
    long double complex ccoshl(long double complex z);

    Prosz linkowa z -lm.

OPIS

    Funkcja  cosh(z)  jest cosinusem hiperbolicznym liczb zespolonych
    zdefiniowanym jako (exp(z) + exp(-z)) / 2.

ZGODNE Z

    C99

ZOBACZ TAKE

    cabs(3), csinh(3), ctanh(3), complex(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2002-07-28             CCOSH(3)