Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    cimag, cimagf, cimagl - zwracaj cz urojon liczby zespolonej

SK/LADNIA

    #include <complex.h>

    double cimag(double complex z);
    float cimagf(float complex z);
    long double cimagl(long double complex z);

    Prosz linkowa z -lm.

OPIS

    Funkcja cimag() zwraca cz urojon liczby zespolonej z.

    Zachodzi nastpujca tosamo: z = creal(z) + I*cimag(z).

UWAGA

    gcc wspiera take __imag__. Jest to rozszerzenie GNU.

ZGODNE Z

    C99

ZOBACZ TAKE

    cabs(3), creal(3), complex(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2002-07-28             CIMAG(3)