Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    clearenv - czyszczenie rodowiska

SK/LADNIA

    #include <stdlib.h>

    int clearenv(void);

OPIS

    Funkcja clearenv() czyci rodowisko z wszystkich par nazwa-warto i
    nadaje zewntrznej zmiennej environ warto NULL.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja clearenv() zwraca zero przy pomylnym zakoczeniu, a warto
    niezerow w przypadku bldu.

DOSTPNO

    Brak w libc4, libc5. W glibc poczwszy od glibc 2.0.

ZGODNE Z

    Rone warianty Uniksa (DGUX, HPUX, QNX, ...). POSIX.9 (bindings for
    FORTRAN77). POSIX.1-1996 nie akceptowal clearenv() ani putenv(), ale
    zmienil zdanie i ujl te funkcje w wykazie w jednym z poniejszychwyda
    standardu (por. B.4.6.1). Jednake, SUSv3 dodaje jedynie putenv() a
    odrzuca clearenv().

UWAGI

    Uywana w aplikacjach, ktore s wiadome zagroe. Jeli jest niedostpna, to
    przypisanie
          environ = NULL;
    prawdopodobnie zrobi to samo.

    Na stronach podrcznika dla DGUX i Tru64 jest napisane: Jeli environ
    zostalo zmodyfikowane przez cokolwiek innego ni funkcje putenv(),
    getenv() lub clearenv(), to clearenv() zwroci bld,  pozostawiajc
    niezmienione rodowisko procesu.

ZOBACZ TAKE

    getenv(3), putenv(3), setenv(3), unsetenv(3), environ(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.