Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    clock - wyznaczanie czasu procesora

SK/LADNIA

    #include <time.h>

    clock_t clock(void);

OPIS

    Funkcja clock() zwraca przyblion ilo czasu procesora wykorzystanego
    przez program.

WARTO ZWRACANA

    Zwracana warto to ilo czasu CPU wykorzystanego do tej pory w formacie
    clock_t.  Aby otrzyma czas w sekundach, naley podzieli go przez
    CLOCKS_PER_SEC. Jeli informacja o wykorzystanym czasie procesora jest
    niedostpna lub warto tego czasu nie moe zosta przedstawiona, zwracana
    jest warto (clock_t)-1.

ZGODNE Z

    ANSI C POSIX wymaga, aby CLOCKS_PER_SEC bylo rowne 1000000, niezalenie
    od rzeczywistej rozdzielczoci.

UWAGI

    Standard C dopuszcza nieokrelon warto na pocztku programu. Aby zapewni
    maksymaln przenono, naley odj od wyniku funkcji warto zwrocon przez
    clock() na pocztku programu.

    Naley zauway, e zegar moe si przekrci. W systemach 32-bitowych, gdzie
    CLOCKS_PER_SEC wynosi 1000000, funkcja ta bdzie zwraca t sam warto co
    okolo 72 minuty.

    W niektorych innych implementacjach warto zwracana przez clock()
    zawiera rownie czasy procesow potomnych, ktorych kod zakoczenia zostal
    odczytany za pomoc wait() (lub innego programu typu "wait"). Linux nie
    dolcza do wartoci zwracanej clock() czasow procesow potomnych, na
    ktorych zakoczenie oczekiwano.  Funkcja times(), zwracajca (osobne)
    informacje o procesie macierzystym i o jego potomkach, moe by bardziej
    podana.

ZOBACZ TAKE

    getrusage(2), times(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.