Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    closedir - zamknicie strumienia katalogu

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>

    #include <dirent.h>

    int closedir(DIR *dir);

OPIS

    Funkcja closedir() zamyka strumie katalogu powizany z dir. Po jej
    wywolaniu deskryptor strumienia katalogu dir staje si niedostpny.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja closedir() zwraca 0 jeli zostala zakoczona pomylnie,  w
    przeciwnym wypadku zwraca -1.

B/LDY

    EBADF nieprawidlowy deskryptor strumienia katalogu dir.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    close(2), opendir(3), readdir(3), rewinddir(3), seekdir(3), telldir(3),
    scandir(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1995-06-11            CLOSEDIR(3)