Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    copysign - kopiowanie znaku liczby

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double copysign(double x, double y);
    float copysignf(float x, float y);
    long double copysignl(long double x, long double y);

OPIS

    Funkcje copysign() zwracaj liczb, ktorej warto bezwzgldna test taka
    sama jak warto bezwzgldna x, ale znak jest taki sam, jak znak liczby y.
    Gdy x jest NaN, to zwracane jest NaN ze znakiem y.

UWAGI

    Funkcje copysign() mog traktowa ujemne zero jako dodatnie.

ZGODNE Z

    C99, BSD 4.3. Funkcja ta jest zdefiniowana w IEC 559 (oraz w dodatku
    zawierajcym funkcje zalecane w IEEE 754/IEEE 854).

ZOBACZ TAKE

    signbit(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.