Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    creal, crealf, creall - pobieraj cz rzeczywist liczby zespolonej

SK/LADNIA

    #include <complex.h>

    double creal(double complex z);
    float crealf(float complex z);
    long double creall(long double complex z);

    Prosz linkowa z -lm.

OPIS

    Funkcja creal() zwraca cz rzeczywist liczby zespolonej z.

    Zachodzi nastpujca tosamo: z = creal(z) + I*cimag(z).

UWAGA

    Gcc wspiera take __real__. Jest to rozszerzenie GNU.

ZGODNE Z

    C99

ZOBACZ TAKE

    cabs(3), cimag(3), complex(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2002-07-28             CREAL(3)