Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    crypt - szyfrowanie danych i hasel

SK/LADNIA

    #define _XOPEN_SOURCE
    #include <unistd.h>

    char *crypt(const char *key, const char *salt);

OPIS

    crypt to funkcja szyfrujca hasla. Opiera si ona na algorytmie Data
    Encryption Standard, z pewnymi modyfikacjami majcymi (midzy innymi)
    zapobiec probom sprztowego zlamania klucza.

    Argument key to haslo wpisane przez uytkownika.

    Argument salt to lacuch dwoch znakow z zestawu [a-zA-Z0-9./]. Ten
    lacuch umoliwia kodowanie jednego hasla na 4096 ronych sposobow.

    Poprzez pobranie 7 najmniej znaczcych bitow pierwszych omiu znakow
    lacucha key tworzony jest 56-bitowy klucz. Ten klucz jest uywany do
    zakodowania z gory ustalonego laucha znakow (zwykle jest to lacuch
    skladajcy si z samych zer). Zwracana warto wskazuje na zaszyfrowane
    haslo, seri 13 znakow ASCII (pierwsze dwa znaki reprezentuj argument
    salt). Zwracana warto wskazuje na statyczn dan, ktora jest nadpisywana
    przy kadym wywolaniu funkcji.

    Uwaga: Istnieje 2**56 , czyli 7.2e16, moliwych wartoci. Moliwe jest
    przeszukiwanie przestrzeni kluczy z uyciem komputerow z przetwarzaniem
    rownoleglym. Dostpne s programy, takie jak crack(1), przeszukujce
    obszar kluczy, ktore s czsto wykorzystywane przez ludzi jako hasla. Tak
    wic haslo nie powinno zawiera powszechnych wyrazow i nazw. Zalecane
    jest uywanie programu passwd(1), ktory podczas zmiany lub wyboru hasla
    sprawdza, czy nie jest latwe do zlamania.

    Sam algorytm DES ma kilka wad, dlatego crypt(3) jest zlym rozwizaniem
    dla zastosowa innych ni autoryzacja za pomoc hasla. Jeli planujesz
    wykorzysta crypt(3) dla celow kryptograficznych, nie rob tego. Zdobd
    dobr ksik o szyfrowaniu i jedn z ogolnodostpnych bibliotek DES.

WARTO ZWRACANA

    Zwracany jest wskanik do zaszyfrowanego hasla. W przypadku wywstpienia
    bldu, zwracana jest warto NULL.

B/LDY

    ENOSYS Funkcja crypt nie zostala zaimplementowana, prawdopodobnie ze
       wzgldu na ograniczenia eksportowe Stanow Zjednoczonych.

ROZSZERZENIE GNU

    Wersja tej funkcji zawarta w glibc2 posiada nastpujce dodatkowe
    wlasnoci. Jeli salt jest lacuchem znakow rozpoczynajcym si od znakow
    "$1$", po ktorych nastpuje co najwyej osiem znakow i, opcjonalnie,
    zakoczonym "$", to zamiast uywa maszyny DES, funkcja crypt zawarta w
    glibc uywa algorytmu opartego na MD5, wyprowadzajc do 34 bajtow w
    postaci "$1$<lacuch>$", gdzie "<lacuch>" sklada si z wspomnianych
    wczeniej nie wicej ni 8 znakow wystpujcych po "$1$" w salt, po ktorych
    nastpuj 22 znaki nalece do zbioru [a-zA-Z0-9./]. Caly klucz jest tu
    znaczcy (zamiast tylko pierwszych 8 bajtow).

    Programy korzystajce z tej funkcji musz by konsolidowane z -lcrypt.

ZGODNE Z

    SVID, X/OPEN, BSD 4.3, POSIX 1003.1-2001

ZOBACZ TAKE

    login(1), passwd(1), encrypt(3), getpass(3), passwd(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2001-12-23             CRYPT(3)