Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    daemon - uruchamianie w tle

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int daemon(int nochdir, int noclose);

OPIS

    Funkcja daemon() jest przeznaczona dla programow, ktore chc odlczy si
    od sterujcego nimi terminala i dziala w tle jako demony systemowe.

    Jeli argument nochdir bdzie zerem, daemon() zmienia aktualny katalog
    roboczy na katalog glowny ("/").

    Jeli argument noclose bdzie zerem, daemon() przekieruje standardowe
    wejcie, standardowe wyjcie i standardow diagnostyk do /dev/null.

WARTO ZWRACANA

    (Ta funkcja rozwidla si i jeli fork() si powiedzie, rodzic wykonuje
    _exit(0), tak, e dalsze bldy s widziane tylko przez potomka.) W
    przypadku pomylnego zakoczenia, zwracane jest zero. Jeli wystpi bld,
    daemon() zwroci -1 i ustawi zmienn globaln errno na jeden z bldow
    okrelonych dla funkcji bibliotecznych fork(2) i setsid(2).

ZOBACZ TAKE

    fork(2), setsid(2)

UWAGI

    Implementacja w glibc moe rownie zwroci -1 gdy /dev/null istnieje, ale
    nie jest urzdzeniem znakowym o oczekiwanych numerach major i minor. W
    tym przypadku nie ma potrzeby ustawiania errno.

HISTORIA

    Funkcja daemon() pojawila si po raz pierwszy w BSD4.4.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.