Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    drem - reszta z dzielenia zmiennoprzecinkowego

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double drem(double x, double y);

OPIS

    Funkcja drem() oblicza reszt z dzielenia x przez y. Zwracana warto to
    x - n * y, gdzie n jest ilorazem x / y, zaokrglonym do najbliszej
    liczby calkowitej. Jeli iloraz wynosi 1/2, jest zaokrglany do liczby
    parzystej.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja drem() zwraca reszt. Jeli y wynosi zero, funkcja zawodzi i
    ustawia warto errno.

B/LDY

    EDOM  Mianownik y wynosi zero.

ZGODNE Z

    BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    fmod(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1993-06-06              DREM(3)