Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    dysize - podaje liczbe dni zadanego roku

SK/LADNIA

    #define _BSD_SOURCE  /* lub: #define _SVID_SOURCE */
    #include <time.h>

    int dysize(int rok);

OPIS

    Funkcja zwraca 365 dla zwyklego roku, a 366 dla roku przestpnego.
    Okrelenie, czy rok jest przestpny odbywa si wedlug formuly:

    (rok) %4 == 0 && ((rok) %100 != 0 || (rok) %400 == 0)

    Wzor ten jest zdefiniowany jako makro __isleap(rok), ktore mona rownie
    znale w <time.h>.

ZGODNE Z

    Funkcja ta pojawila si w SunOS 4.x.

UWAGI

    Ta funkcja powstala jedynie dla celow zgodnoci. Nie naley jej uywa w
    nowych programach. W wersji SCO tej funkcji wystpuje problem roku
    2000.

ZOBACZ TAKE

    strftime(3), time(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.