Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    erf, erfc - funkcja bldu i uzupelniajca funkcja bldu

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double erf(double x);

    double erfc (double x);

OPIS

    Funkcja erf() zwraca funkcj bldu dla x, zdefiniowan jako

    erf(x) = 2/sqrt(pi)* calka od 0 do x z exp(-t*t) dt

    Funkcja erfc() zwraca uzupelniajc funkcj bldu dla x, ktora wynosi 1.0 -
    erf(x).

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    exp(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.