Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

       erf, erfc - funkcja bldu i uzupelniajca funkcja bldu

SK/LADNIA

       #include <math.h>

       double erf(double x);

       double erfc (double x);

OPIS

       Funkcja erf() zwraca funkcj bldu dla x, zdefiniowan jako

       erf(x) = 2/sqrt(pi)* calka od 0 do x z exp(-t*t) dt

       Funkcja erfc() zwraca uzupelniajc funkcj bldu dla x, ktora wynosi 1.0 -
       erf(x).

ZGODNE Z

       SVID 3, BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

       exp(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju  Projektu  Tlumaczenia
       Manuali  i  moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
       opisem a rzeczywistym zachowaniem  opisywanego  programu  lub  funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.