Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    expm1, log1p - funkcja wykladnicza minus 1, logarytm z 1 plus argument

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double expm1(double x);

    double log1p(double x);

OPIS

    Funkcja expm1(x) zwraca warto rownowan `exp (x) - 1'. Jest ona
    obliczana w sposob zapewniajcy dokladno nawet gdy x wynosi prawie zero.
    W sytuacji takiej uycie `exp(x) - 1' prowadzilo by do niedokladnoci, z
    powodu odejmowania dwoch prawie takich samych liczb.

    Funkcja log1p(x) zwraca warto rownowan `log (1 + x)'. Jest ona
    obliczana w sposob zapewniajcy dokladno nawet gdy x wynosi prawie zero.

ZGODNE Z

    BSD

ZOBACZ TAKE

    exp(3), log(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.