Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fcloseall - zamknicie wszystkich otwartych strumieni

SK/LADNIA

    #define _GNU_SOURCE

    #include <stdio.h>

    int fcloseall(void);

OPIS

    Funkcja fcloseall odlcza wszystkie otwarte strumienie od ich plikow lub
    zestawow funkcji.  Wszelkie zbuforowane dane wyjciowe s uprzednio
    zapisywane przy uyciu funkcji fflush(3). Naley zauway, e strumienie
    standardowe (stdin, stdout i stderr) s rownie zamykane.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja ta zawsze zwraca 0.

ZOBACZ TAKE

    fclose(3), close(2), fflush(3), fopen(3), setbuf(3)

ZGODNE Z

    Funkcja fcloseall jest rozszerzeniem GNU.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.