Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fdim, fdimf, fdiml - dodatnia ronica

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double fdim(double x, double y);
    float fdimf(float x, float y);
    long double fdiml(long double x, long double y);

    Prosz kompilowa z -std=c99, linkowa z -lm.

OPIS

    Funkcje zwracaj max(x-y,0). Jeeli x lub y albo oba maj warto NaN, to
    zwracane jest NaN.

ZGODNE Z

    C99

ZOBACZ TAKE

    fmax(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2003-07-24              FDIM(3)