Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    ffs - pozycja pierwszego ustawionego bitu w slowie

SK/LADNIA

    #include <string.h>

    int ffs(int i);

OPIS

    Funkcja ffs() zwraca pozycj pierwszego ustawionego bitu w slowie i.
    Mniej znaczcy bit jest na pozycji 1 a bardziej znaczcy na pozycji 32.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja ffs() zwraca pozycj pierwszego ustawionego bitu, lub NULL jeli
    aden bit nie jest ustawiony.

ZGODNE Z

    BSD 4.3

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.