Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    floor, floorf, floorl - najwiksza warto calkowita nie wiksza od
    argumentu

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double floor(double x);
    float floorf(float x);
    long double floorl(long double x);

OPIS

    Funkcje te zaokrglaj x w dol do najbliszej liczby calkowitej.

WARTO ZWRACANA

    Warto calkowita bdca wynikiem zaokrglenia. Jeli x jest calkowite lub
    nieskoczone, zwracana jest warto x.

B/LDY

    Nie mog wystpi adne bldy oprocz EDOM i ERANGE. Jeli x wynosi NaN, to
    zwracana jest warto NaN i errno moe by ustawione na EDOM.

UWAGI

    SUSv2 oraz POSIX 1003.1-2001 zawieraj tekst dotyczcy przepelnienia
    (ktore moe spowodowa ustawienie errno na ERANGE lub spowodowa wyjtek).
    W praktyce wynik nie moe spowodowa przepelnienia na adnej wspolczesnej
    maszynie,  wic  obsluga  tego  bldu jest po prostu bezsensowna.
    (Dokladniej, przepelnienie moe wystpi tylko gdy warto maksymalna
    wykladnika jest mniejsza ni liczba bitow mantysy. Wedlug standardu
    IEEE-754 dla 32 i 64-bitowych liczb  zmiennoprzecinkowych  warto
    maksymalna wykladnika wynosi 128 (odp. 1024), a liczba bitow mantysy
    wynosi 24 (odp. 53).)

ZGODNE Z

    Funkcja floor() jest zgodna z SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899.
    Pozostale funkcje pochodz z C99.

ZOBACZ TAKE

    ceil(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3), trunc(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2001-05-31             FLOOR(3)