Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fmax, fmaxf, fmaxl - znajduj warto maksimum

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double fmax(double x, double y);
    float fmaxf(float x, float y);
    long double fmaxl(long double x, long double y);

    Prosz kompilowa z -std=c99, linkowa z -lm.

OPIS

    Znajduje wiksz sporod wartoci liczb x i y.

ZGODNE Z

    C99

ZOBACZ TAKE

    fmin(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2002-07-28              FMAX(3)