Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fmin, fminf, fminl - znajduj warto minimum

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double fmin(double x, double y);
    float fminf(float x, float y);
    long double fminl(long double x, long double y);

    Prosz kompilowa z -std=c99, linkowa z -lm.

OPIS

    Znajduj mniejsz sporod wartoci liczb x i y.

ZGODNE Z

    C99

ZOBACZ TAKE

    fmax(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2002-07-28              FMIN(3)