Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fmod - reszta z dzielenia zmiennoprzecinkowego

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double fmod(double x, double y);

OPIS

    Funkcja fmod() oblicza reszt z dzielenia x przez y. Zwracana warto to
    x - n * y, gdzie n jest ilorazem x / y, zaokrglonym w stron zera do
    najbliszej liczby calkowitej.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja fmod() zwraca reszt poza syatuacj gdy y wynosi zero. Wowczas
    funkcja zawodzi i ustawia warto errno.

B/LDY

    EDOM  Mianownik y wynosi zero.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKE

    drem(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1993-06-06              FMOD(3)