Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

       fnmatch - porownanie nazwy pliku lub cieki

SK/LADNIA

       #include <fnmatch.h>

       int fnmatch(const char *pattern, const char *string, int flags);

OPIS

       Funkcja  fnmatch()  sprawdza,  czy  argument  string  pasuje  do wzorca
       pattern, ktory jest wzorcem powloki mogcym zawiera znaki wieloznaczne.

       Argument flags modyfikuje zachowanie funkcji, jest to  bitowe  OR  zera
       lub wicej sporod nastpujcych znacznikow:

       FNM_NOESCAPE
              Jeli ten znacznik jest ustawiony, odwrotny ukonik (" jako zwykly
              znak, a nie jako znak maskujcy.

       FNM_PATHNAME
              Jeli ten znacznik jest ustawiony, ukonik w string  pasuje  tylko
              do  ukonika w pattern a nie, na przyklad, do cigu zawartego w []
              zawierajcego ukonik.

       FNM_PERIOD
              Jeli ten znacznik jest ustawiony, pocztkowa kropka w string musi
              dokladnie  pasowa  do kropki w pattern.  Kropka jest uznawana za
              pocztkow, jeli jest pierwszym znakiem string lub jeli  ustawiony
              jest  znacznik  FNM_PATHNAME,  a  kropka nastpuje bezporednio po
              ukoniku.

       FNM_FILE_NAME
              Jest to synonim GNU dla FNM_PATHNAME.

       FNM_LEADING_DIR
              Jeli ten znacznik (rozszerzenie  GNU)  jest  ustawiony,  wzorzec
              jest  uznawany  za  pasujcy jeli pasuje do pocztkowego fragmentu
              string,  po  ktorym   nastpuje   ukonik.   Ten   znacznik   jest
              przeznaczony    do    wewntrznego   uytku   w   glibc   i   jest
              zaimplementowany tylko w niektorych przypadkach.

       FNM_CASEFOLD
              Jeli ten znacznik  (rozszerzenie  GNU)  jest  ustawiony,  wielko
              liter jest nieistotna.

WARTO ZWRACANA

       Zero  jeli  string  pasuje  do pattern, FNM_NOMATCH jeli nie pasuje lub
       inna niezerowa warto jeli wystpil bld.

ZGODNE Z

       ISO/IEC    9945-2:    1993    (POSIX.2).    Znaczniki    FNM_FILE_NAME,
       FNM_LEADING_DIR oraz FNM_CASEFOLD s rozszerzeniami GNU.

ZOBACZ TAKE

       sh(1), glob(3), scandir(3), glob(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze  tlumaczenie  pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
       Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic  midzy  powyszym
       opisem  a  rzeczywistym  zachowaniem  opisywanego programu lub funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.