Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fputws - zapisanie lacucha szerokich znakow do strumienia FILE

SK/LADNIA

    #include <wchar.h>

    int fputws(const wchar_t *ws, FILE *stream);

OPIS

    Funkcja fputws jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fputs.
    Zapisuje ona do stream lacuch szerokich znakow o pocztku wskazywanym
    przez ws, a do, ale z wylczeniem, koczcego znaku L'\0'.

    Informacje o nieblokujcym odpowiedniku znajduj si w unlocked_stdio(3).

WARTO ZWRACANA

    Funkcja fputws zwraca nieujemn liczb calkowit, gdy nie wystpil bld, a
    -1 aby zasygnalizowa wystpienie bldu.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

UWAGI

    Zachowanie fputws zaley od ustawienia kategorii LC_CTYPE aktualnego
    locale.

    W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywolaniu fopen,
    ozsdne jest oczekiwanie, e fputws faktycznie zapisze wielobajtowy cig
    odpowiadajcy lacuchowi szerokich znakow ws.

ZOBACZ TAKE

    fputwc(3) unlocked_stdio(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.