Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fseeko, ftello - ustawienie lub odczytanie pozycji pliku

SK/LADNIA

    #include <stdio.h>

    int fseeko(FILE *stream, off_t offset, int whence);

    off_t ftello(FILE *stream);

OPIS

    Funkcje fseeko() i ftello() s identyczne z fseek() i ftell() (patrz
    fseek(3)), odpowiednio, z t ronic, e argument offset fseeko() i warto
    zwracana przez ftello() s typu off_t zamiast long.

    Na wielu architekturach zarowno off_t, jak i long s typami 32-bitowymi,
    ale kompilacja z
       #define _FILE_OFFSET_BITS 64
    przelcza off_t w typ 64-bitowy.

UWAGI

    Funkcje te mona znale w systemach typu SysV. Nie wystpuj one w libc4,
    libc5 i glibc 2.0, ale s dostpne poczwszy od glibc 2.1.

ZGODNE Z

    Funkcje fseeko i ftello odpowiadaj wymaganiom SUSv2.

ZOBACZ TAKE

    fseek(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2001-11-05             FSEEKO(3)