Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    ftime - zwraca dat i czas

SK/LADNIA

    #include <sys/timeb.h>

    int ftime(struct timeb *tp);

OPIS

    Zwraca bic dat i aktualny czas w tp, ktore jest zdefiniowane nastpujco:

         struct timeb {
           time_t  time;
           unsigned short millitm;
           short  timezone;
           short  dstflag;
         };

    time jest tu liczb sekund od pocztku epoki, millitm jest liczb
    milisekund od chwili time sekund od pocztku epoki, timezone jest
    przesuniciem czasu dla lokalnej strefy czasowej, mierzonym w minutach w
    kierunku na zachod od Greenwich, a dstflag jest znacznikiem, ktory,
    jeli jeli ma warto niezerow, wskazuje czy w danej czci roku obowizuje
    lokalnie czas letni.

    Obecnie zawarto pol timezone i dstflag nie jest okrelona.

WARO ZWRACANA

    Funkcja ta zawsze zwraca 0.

B/LDY

    Funkcja ta jest przestarzala. Nie naley jej uywa. Jeli wystarczy czas w
    sekundach, mona uywa time(2); gettimeofday(2) podaje mikrosekundy;
    clock_gettime(3) podaje nanosekundy, lecz nie jest jeszcze powszechnie
    dostpna.

    Pod libc4 i libc5 pole millitm jest znaczce, lecz wczesne wersje glibc2
    mialy bld i zwracaly tam 0; glibc 2.1.1 zachowuje sie znowu prawidlowo.

HISTORIA

    Funkcja ftime() pojawila si w 4.2BSD.

ZGODNE Z

    BSD 4.2, POSIX 1003.1-2001.

ZOBACZ TAKE

    gettimeofday(2), time(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.