Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    gcvt - przeksztalca liczb zmiennoprzecinkow na lacuch

SK/LADNIA

    #include <stdlib.h>

    char *gcvt(double number, size_t ndigit, char *buf);

OPIS

    Funkcja gcvt() przeksztalca number na zakoczony znakiem NUL lacuch
    ASCII o minimalnej dlugoci i zachowuje wynik w buf. Wynik bdzie
    zawieral ndigit cyfr znaczcych w formacie F lub E printf(3).

WARTO ZWRACANA

    Funkcja gcvt() zwraca adres lacucha wskazywanego przez buf.

ZOBACZ TAKE

    ecvt(3), fcvt(3), sprintf(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1993-03-29              GCVT(3)