Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getenv - odczytanie zmiennej rodowiska

SK/LADNIA

    #include <stdlib.h>

    char *getenv(const char *name);

OPIS

    Funkcja getenv() przeszukuje rodowisko poszukujc lacucha pasujcego do
    lacucha wskazywanego przez name. Lacuchy maj posta nazwa = warto.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja getenv() zwraca wskanik do wartoci w rodowisku lub NULL, gdy
    zmiennej nie znaleziono.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKE

    putenv(3), setenv(3), clearenv(3), unsetenv(3), environ(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.