Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getrpcport - zwraca numer portu RPC

SK/LADNIA

    int getrpcport(host, prognum, versnum, proto)
      char *host;
      int prognum, versnum, proto;

OPIS

    getrpcport() zwraca numer portu dla wersji versnum programu RPC
    prognum, dzialajcego na komputerze host, uywajcego protokolu proto.
    Funkcja zwraca 0, jeeli nie moe skontaktowa si z portmapperem albo
    jeeli program prognum nie jest zarejestrowany. Jeeli prognum zostal
    zarejestrowany, ale nie w wersji versnum, funkcja wci zwroci numer
    portu (jakiej innej wersji programu), sygnalizujc, e program jest
    zarejestrowany.  Niedopasowanie wersji zostanie wykryte przy pierwszym
    odwolaniu do serwisu.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1987-10-06           GETRPCPORT(3)