Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getw, putw - odczytywanie i wyprowadzanie slow (wartoci typu int)

SK/LADNIA

    #include <stdio.h>

    int getw(FILE *stream);

    int putw(int w, FILE *stream);

OPIS

    getw odczytuje slowo (tzn. warto typu int) ze stream. Jest ona
    udostpniona dla zgodnoci z SVID. Zaleca si korzystanie zamiast niej z
    fread(3).

    putw zapisuje slowo w (tzn. warto typu int) do stream. Jest ona
    udostpniona dla zgodnoci z SVID, ale zaleca si korzystanie zamiast niej
    z fwrite(3).

WARTO ZWRACANA

    Normalnie, getw zwraca przeczytane slowo, a putw zwraca 0. W przypadku
    bldu, zwracaj EOF.

B/LDY

    Warto zwracana w przypadku bldu jest rownie prawidlow wartoci dla
    danych. Mona korzysta z ferror(3), aby rozroni te dwa przypadki.

ZGODNE Z

    SVID

ZOBACZ TAKE

    fread(3), fwrite(3), ferror(3), getc(3), putc(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.