Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    hypot - funkcja odlegloci euklidesowej

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double hypot(double x, double y);

OPIS

    Funkcja  hypot()  zwraca  sqrt(x*x  +  y*y).  Jest  to  dlugo
    przeciwprostoktnej trojkta prostoktnego o bokach dlugoci x i y, lub
    odleglo punktu (x, y) od pocztku ukladu wspolrzdnych.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    sqrt(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1993-06-25             HYPOT(3)