Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    index, rindex - lokalizuje znak w lacuchu

SK/LADNIA

    #include <strings.h>

    char *index(const char *s, int c);

    char *rindex(const char *s, int c);

OPIS

    Funkcja index() zwraca wskanik do pierwszego wystpienia znaku c w
    lacuchu znakow s.

    Funkcja rindex() zwraca wskanik do ostatniego wystpienia znaku c w
    lacuchu znakow s.

    Koczcy znak NUL jest brany take pod uwag i traktowany jako cz lacuchow.

WARTO ZWRACANA

    Funkcje index() i rindex() zwracaj wskanik do pasujcego znaku lub NULL,
    jeli znak nie zostal znaleziony.

ZGODNE Z

    BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    memchr(3), strchr(3), strpbrk(3), strrchr(3), strsep(3), strspn(3),
    strstr(3), strtok(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.