Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    intro - wprowadzenie do funkcji bibliotecznych

OPIS

    Ta sekcja opisuje wszystkie funkcje biblioteczne, oprocz opisanych w
    sekcji 2, realizujcych z wywolania systemowe. Istniej rone grupy
    funkcji, ktore mog by zidentyfikowane przez liter dodan do numeru
    sekcji:

    (3C)  Te funkcje oraz funkcje z sekcji 2 i 3S s zawarte w standardowej
       bibliotece C libc, z ktorej cc(1) korzysta domylnie.

    (3S)  Te funkcje znajduj si w bibliotece stdio(3).  S zawarte w
       standardowej bibliotece C libc.

    (3M)  Te funkcje znajduj si w  arytmetycznej  bibliotece  libm.
       Kompilator  FORTAN  f77(1)  korzysta z nich domylnie, ale
       kompilator C cc(1) wymaga dodatkowej opcji -lm.

    (3F)  Te funkcje znajduj si w bibliotece FORTAN libF77. Nie trzeba
       adnych specjalnych opcji, eby korzysta z tych funkcji.

    (3X)  Rone dodatkowe biblioteki. Strony man opisujce ich funkcje
       zawieraj nazw biblioteki.

AUTORZY

    Nazwiska autorow i warunki kopiowania znajduj si w naglowku strony man.
    Mog one roni si dla poszczegolnych stron.

    W tlumaczeniu stron podrcznika man z pakietu man-pages, nalecych do
    sekcji 3, w ramach Projektu Tlumaczenia Manuali <http://ptm.linux.pl>
    brali udzial (kolejno alfabetyczna):

       Jaroslaw Beczek <bexx@poczta.onet.pl>

       Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>

       Adam Byrtek <alpha@irc.pl>

       Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl>

       Andrzej M. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>

       Pawel Wilk <siewca@dione.ids.pl>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.