Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    abs, labs, llabs, imaxabs - oblicza warto bezwzgldn zmiennej calkowitej

SK/LADNIA

    #include <stdlib.h>

    int abs(int j);
    long int labs(long int j);
    long long int llabs(long long int j);

    #include <inttypes.h>

    intmax_t imaxabs(intmax_t j);

OPIS

    Funkcja abs() oblicza warto bezwzgldn argumentu integer j. Funkcje
    labs(), llabs() oraz imaxabs() obliczaj warto bezwzgldn argumentu j,
    majcego typ numeryczny odpowiedni dla danej funkcji.

WARTO ZWRACANA

    Zwraca warto bezwzgldn argumentu numerycznego odpowiedniego typu.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX.1, BSD 4.3, ISO/IEC 9899 (C99). POSIX.1 (edycja z 1996
    r.) tylko wymaga istnienia funkcji abs(). ISO/IEC 9899:1990 (C89)
    zawiera tylko funkcje abs() i labs(); funkcje llabs() oraz imaxabs()
    zostaly dodane w C99.

UWAGI

    Warto bezwzgldna  najmniejszej  ujemnej  liczby  calkowitej  jest
    nieokrelona.

    Funkcja llabs() jest zawarta w bibliotece glibc od wersji 2.0, nie ma
    jej natomiast w libc5 i libc4. Funkcja imaxabs() jest zawarta w glibc
    od wersji 2.1.1

    Aby funkcja llabs() byla zadeklarowana, moe by potrzebne zdefiniowanie
    _ISOC99_SOURCE lub _ISOC9X_SOURCE (w zalenoci od wersji glibc) jeszcze
    przed dolczeniem standardowych naglowkow.

    Funkcje abs() i labs() s take wbudowanymi funkcjami kompilatora GCC.
    Od wersji 3.0 kompilatora GCC funkcje llabs() oraz imaxabs() rownie s
    funkcjami wbudowanymi.

ZOBACZ TAKE

    ceil(3), floor(3), fabs(3), rint(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.