Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    lrint, lrintf, lrintl, llrint, llrintf, llrintl - zaokrglenie do
    najbliszej liczby calkowitej

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    long int lrint(double x);
    long int lrintf(float x);
    long int lrintl(long double x);

    long long int llrint(double x);
    long long int llrintf(float x);
    long long int llrintl(long double x);

OPIS

    Funkcje te zaokrglaj swoje argumenty do najbliszej liczby calkowitej
    korzystajc z aktualnego kierunku zaokrglania. Jeli x jest nieskoczone
    lub NaN, lub warto po zaokrgleniu nie mieci si w zakresie zwracanego
    typu, to wynik numeryczny jest nieokrelony. Moe wystpi bld dziedziny
    jeli warto bezwzgldna x jest zbyt dua.

WARTO ZWRACANA

    Warto calkowita bdca wynikiem zaokrglenia.

B/LDY

    EDOM  Warto bezwzgldna x jest zbyt dua, a (math_errhandling  &
       MATH_ERRNO) jst rone od zera.

ZGODNE Z

    C99.

ZOBACZ TAKE

    ceil(3), floor(3), lround(3), nearbyint(3), rint(3), round(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2001-05-31             LRINT(3)